Zařízení

Technické údaje: formát osvitových desek: B2. minimální rozměry desek: 240 x 240 mm. maximální rozměry desek: 760 x 676 mm. tloušťka osvitové desky: 0,15 ...