top of page

VAZBA V2 V PEVNÝCH DESKÁCH 

Vazba V2 v pevných deskách je hlavně zajímavá tím, že kombinuje dva druhy vazeb.

  Pokud děláte vazbu V2  pro náročnějšího zákazníka, můžeme vazbu vsunout

do tvrdých knižních desek.

bottom of page