cena filmového osvitu: minimální účtovatelný formát A3 - 160 Kč + DPH

šířka filmové role: 635 mm

osvitelný formát: 625 mm