top of page

Impot dat

Obecná pravidla pro dodávané soubory

 • Data pro tisk dodávejte ve formátu PDF

 • Nejvhodnější je kompozitní (tzn. vypnuté výtažky), a to i v případě použití přímých barev.

 • PDF soubory by měly vyhovovat standardu PDF/X-1a:2001 (nastavení Adobe PDF v Acrobat Distilleru).

 • PDF dokument nesmí obsahovat žádné ICC profily, při distillování zkontrolujte v nastavení Adobe PDF v Distilleru v záložce Barvy - Zásady správy barev – Nechat barvy beze změn.

 • Bitmapy a vektory musí být v barevnosti CMYK, bez přímých barev Pantone, pokud není tisk přímými barvami záměrem.

 • Stránky umisťujte do PDF na střed (jak ve svislé tak vodorovné rovině) se spadávkou nejméně 3 mm.

 • Vícestránkové PDF soubory dodávejte po stranách za sebou, bez vyřazení (NE dvoustránky apod.). Archovou montáž si provedeme sami dle naší technologie.

 • Nevytvářejte PDF soubory přímým exportem z grafických programů. Tisk do postscriptu s následným vytvořením PDFka přes Adobe Distiller je tou nejlepší a nejbezpečnější cestou jak Váš grafický návrh převést na papír.

 • Při pojmenování souborů se vyhněte se interpunkci v názvech dokumentů, použijte čísla stránky (01.pdf, 01-16.pdf, atd.) U oprav použijte označení "new" (07_new.pdf).

 • Pokud si nejste jisti správností dat zašlete nám výsledný PDF dokument na náš FTP server, případně na e-mail studio@epava.cz na odzkoušení.

 • Na e-mail nám posílejte soubory do 10 MB. Pro větší tisková data využijte naše FTP. Na e-mail nám pak pošlete zprávu o uložení dat s uvedením jejich názvu.

 •  

Nastavení našeho ripu

 • RIP máme standardně zapnutý na přetisk 100% černé barvy.

 • Všechny RGB barvy jsou převedeny do barevného prostoru CMYK.

 •  

Obecná pravidla pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin

Dokument
 

 • Velikost stránky v dokumentu by měla odpovídat výslednému formátu po ořezu.

 • Při vytváření grafického návrhu nezapomeňte definovat spadávku (bleed) a všechny objekty na kraji stránky rozšířit minimálně o 3 mm přes její okraj.

 • Při ukládání do PostScriptu nezapomeňte na ořezové (Crop marks), případně informace o čísle stránky a jménu separace (Page info)

 • Nezapomeňte ručně vytvářené ořezové / pasovací značky obarvit registrační barvou (ve 100% všech výtažkových barev).

 •  

Fonty a text
 

 • Formát fontů: používejte kvalitní a vyzkoušené fonty, nejlépe OpenType.

 • Nejspolehlivější lokalizovaná písma jsou z těchto sad: URW OpenWorks, Adobe TypeLibrary (lokalizace od fy Macron), Střešovická písmolijna.

 • Vyvarujte se fontů lokalizovaných firmou DTP studio dodávaných na CD Písma, loga, symboly a s CorelDraw.

 • Nově získané písmo vyzkoušejte před rutinním použitím v celém řetězci používaných programů a výstupních zařízení – zkušebně vytiskněte celou znakovou sadu.

 • Nepoužívejte na MacOS fonty pojmenované podle měst (Chicago, Geneva, New York...) – jsou to písma pro obrazovku nevhodná pro osvit.

 • Neobarvujte text pod 10 bodů barvou složenou z více než 2 výtažků – nepřesnost pasování může výsledek úplně znehodnotit.

 •  

Barvy
 

 • Ujasněte si počet barev použitých při tisku zakázky.

 • CMYK (tisk 4 výtažkovými barvami): dokument neobsahuje další přímé barvy, všechny definice barev jsou definovány ve CMYK a všechny barevné bitmapové obrázky jsou také ve CMYKu.

 • Tisk přímými barvami: v dokumentu je správný počet přímých barev, definované názvy barev neobsahují znaky s diakritikou nebo mezeru; myslete na soutisk – u přímých barev je správný trapping ještě důležitější, než ve při tisku výtažkovými barvami; u přímé barvy záleží jen na jejím pojmenování, nikoliv na definici – jméno barvy musí být ve všech dokumentech stejné! Pokud možno vybírejte barvy ze vzorníku Pantone: C na konci znamená Coated (tisk na lesklý papír), U znamená barvu pro běžný ofsetový papír (Uncoated.)

 •  

Obrazová data
 

 • Obrazová data ukládejte pouze v těchto barevných prostorech: Black and White (perovka), grayscale (stupně šedi), CMYK, duotone (duplex atd.)

 • Ostatní barevné prostory (RGB či LAB) bez nasazení CMS nezaručují barevnou správnost či barvy zcela degradují (indexované barvy).

 • Používejte pouze tyto formáty souborů: TIFF, EPS, PDF.

 • Nikdy pro tisk nepoužívejte obrazové soubory v těchto formátech: GIF, PNG, JPG*, RAW, BMP, PCX.

 • Obrazové soubory nezačleňujte do dokumentu, použijte jen připojení (link, vazba).

 • Zkontrolujte, že všechny obrazové soubory jsou v momentě vytváření PostScript souboru připojeny

 •  

Perovky
 

 • Ukládejte jako TIFF.

 • Rozlišení zvolte mezi 800 dpi až 1200 dpi.

 •  

 

Barevné (CMYK) obrazy
 

 • Uložte jako TIFF, PSD při práci s ořezovými cestami.

 • Nastavte si ve Photoshopu správné max. krytí barvou – pro velmi kvalitní tisk na křídu by neměl být součet všech výtažků vyšší než 320 %; u novinového tisku 220 % i méně.

 • Při ukládání do EPS nikdy nezapínejte Include Transfer Function a PostScript Colour Management (nezapomeňte zkontrolovat u dodaných souborů – zejména v USA je ukládání Transfer Function běžným zvykem!)

 • Optimální rozlišení je zhruba dvojnásobkem hustoty tiskového rastru. V případě, že je na obrázku drobný text, rozlišení klidně zvyšte – znaky budou ostřejší.

 •  

Zvětšení / zmenšení
 

 • Připojené obrazy používejte v layoutových aplikacích optimálně v poměru 1:1 (100 %)

 • Zvětšení o více než 30 % vede u naprosté většiny obrazů k viditelné posterizaci (zubatosti či rozmáznutí).

 • Příliš zmenšované obrazy ztrácejí kontrast a ostrost.

 •  

Vektorové ilustrace
 

 • Vždy ukládejte jako EPS nebo PDF (i když některé aplikace importují nativní formáty jako AI nebo CDR, stejně použijte EPS nebo PDF)!

 • Složité vektorové grafiky v pozadí, převeďte do bitmapové podoby, urychlí to Vaší i naší práci.

 • Nezapomeňte správně definovat barvy v dokumentu – povolené jsou jen CMYK nebo přímé barvy.

 • Pokud vytváříte ilustrace v Adobe Illustrátoru ve verzi nižší než 8, převeďte všechna použitá písma na obrysy (Convert to outlines) před uložením do Illustrator EPS formátu. Ve verzi 8 a vyšší při ukládání zvolte Začlenit písma do dokumentu.

 • Pozor na EPS u Illustratoru 10 – chybí spodní část obrazu cca. posledních 5 bodů. Lépe uložit pro verzi 8 nebo PDF.

Pojmenování
 

 • Vyvarujte se nazývání dokumentů s použitím českých znaků či symbolů (např. *,# atd.). V názvech souborů používejte pouze tyto znaky: "a–z", "A–Z", "0–9" "-" (spojovník) "_" (podtržítko) a "." (tečka).

Vytváření souboru PostScript
 

 • Pro vyváření postcriptů používejte pouze programy jako QuarkXpress, Adobe InDesign...; tyto aplikace obsahují všechny potřebné funkce k nastavení a vytvoření funkčního postscritptového souboru.

 • Data z jiných aplikací vyexportujte do standardního formátu (PDF či TIFF) a vložte do některé z výše uvedených aplikací.

 • Na platformě Win95/98 a WinNT Win2000 a XP používejte ovladač od firmy Adobe – AdobePS Driver, který vytváří nejkvalitnější postscriptový kód.

 • Při vytváření postscriptového souboru nezapomeňte správně nastavit verzi jazyka PostScript (nejlépe PostScript 3), zapnout začleňování všech písem do PS (dowload all fonts).

 • Nastavte správně PPD soubor: Distiller5.ppd nebo PPD soubor osvitové jednotky.

bottom of page