DTP studio

Na grafickém studiu vám zpracují kompletní návrh dle vašich představ. Vysvítí film či tiskovou desku.

  • formát osvitových desek: B2

  • minimální rozměry desek: 240 x 240 mm

  • maximální rozměry desek: 760 x 676 mm

  • tloušťka osvitové desky: 0,15 mm - 0,3 mm

  • maximální rozlišení: standard 2400 dpi, 2540 dpi, volitelně 5080 dpi

  • maximální zobrazovací plocha: 760 x 656 mm

  • rychlost: 17/22 desek formátu B2/hod.

oldfgfdg

Používáme standartně cca 15 formátů tiskových desek. Pokud je nemáme skladem, do 2 dnů nám budou dodány. 

Naši dodavatelé jsou firmy Repromat a Heidelberg.

 

skladem jsou tyto  formáty :

730x600                         740x575                  745x605                     660x530

650x530                        521x415                   510x400                     505x340

525x459                        490x370

Na přání lze použít službu CIP  či děrování desek

Návod a podmínky dodání dat: 

Obecná pravidla pro dodávané soubory

Data pro tisk přebíráme ve formátu PDF verze 1.3, 1.4.

Nejvhodnější je kompozitní (tzn. vypnuté výtažky), a to i v případě použití přímých barev.

PDF soubory by měly vyhovovat standardu PDF/X-1a:2001 (nastavení Adobe PDF v Acrobat Distilleru).

PDF dokument nesmí obsahovat žádné ICC profily, při distillování zkontrolujte v nastavení Adobe PDF v Distilleru v záložce Barvy - Zásady správy barev – Nechat barvy beze změn.

Bitmapy a vektory musí být v barevnosti CMYK, bez přímých barev Pantone, pokud není tisk přímými barvami záměrem.

Stránky umisťujte do PDF na střed (jak ve svislé tak vodorovné rovině) se spadávkou nejméně 3 mm.

Vícestránkové PDF soubory dodávejte po stranách za sebou, bez vyřazení(NE dvoustránky apod.). Archovou montáž si provedeme sami dle naší technologie.

Nevytvářejte PDF soubory přímým exportem z grafických programů. Tisk do postscriptu s následným vytvořením PDFka přes

Adobe Distiller je tou nejlepší a nejbezpečnější cestou jak Váš grafický návrh převest na papír.

Nastavení našeho ripu

•          RIP máme standardně zapnutý na přetisk 100% černé barvy.

Nastavení našeho ripu

•          RIP máme standardně zapnutý na přetisk 100% černé barvy.

•          Všechny RGB barvy jsou převedeny do barevného prostoru CMYK.

•         Obecná pravidla pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin

Dokument 

•          Velikost stránky v dokumentu by měla odpovídat výslednému formátu po ořezu.

•          Při vytváření grafického návrhu nezapomeňte definovat spadávku (bleed) a všechny objekty na kraji stránky rozšířit minimálně o 3 mm přes její okraj.

•          Při ukládání do PostScriptu nezapomeňte na ořezové (Crop marks), případně informace o čísle stránky a jménu separace (Page info)

•          Nezapomeňte ručně vytvářené ořezové / pasovací značky obarvit registrační barvou (ve 100% všech výtažkových barev).

 Fonty a text 

•          Formát fontů: používejte kvalitní a vyzkoušené fonty, nejlépe OpenType.

•          Nejspolehlivější lokalizovaná písma jsou z těchto sad: URW OpenWorks, Adobe TypeLibrary (lokalizace od fy Macron), Střešovická písmolijna.

•          Vyvarujte se fontů lokalizovaných firmou DTP studio dodávaných na CD Písma, loga, symboly a s CorelDraw.

•          Nově získané písmo vyzkoušejte před rutinním použitím v celém řetězci používaných programů a výstupních zařízení – zkušebně vytiskněte celou znakovou sadu.

•          Nepoužívejte na MacOS fonty pojmenované podle měst (Chicago, Geneva, New York...) – jsou to písma pro obrazovku nevhodná pro osvit.

•          Neobarvujte text pod 10 bodů barvou složenou z více než 2 výtažků – nepřesnost pasování může výsledek úplně znehodnotit.

Barvy

 

•          Ujasněte si počet barev použitých při tisku zakázky.

•          CMYK (tisk 4 výtažkovými barvami): dokument neobsahuje další přímé barvy, všechny definice barev jsou definovány ve CMYK a všechny barevné bitmapové obrázky jsou také ve CMYKu.

•          Tisk přímými barvami: v dokumentu je správný počet přímých barev, definované názvy barev neobsahují znaky s diakritikou nebo mezeru; myslete na soutisk – u přímých barev je správný trapping ještě důležitější, než ve při tisku výtažkovými barvami; u přímé barvy záleží jen na jejím pojmenování, nikoliv na definici – jméno barvy musí být ve všech dokumentech stejné! Pokud možno vybírejte barvy ze vzorníku Pantone: C na konci znamená Coated (tisk na lesklý papír), U znamená barvu pro běžný ofsetový papír (Uncoated.)     

Obrazová data

 

•          Obrazová data ukládejte pouze v těchto barevných prostorech: Black and White (perovka), grayscale (stupně šedi), CMYK, duotone (duplex atd.)

•          Ostatní barevné prostory (RGB či LAB) bez nasazení CMS nezaručují barevnou správnost či barvy zcela degradují (indexované barvy).

•          Používejte pouze tyto formáty souborů: TIFF, EPS, PDF.

•          Nikdy pro tisk nepoužívejte obrazové soubory v těchto formátech: GIF, PNG, JPG*, RAW, BMP, PCX.

•          Obrazové soubory nezačleňujte do dokumentu, použijte jen připojení (link, vazba).

•          Zkontrolujte, že všechny obrazové soubory jsou v momentě vytváření PostScript souboru připojeny     

Perovky

•          Ukládejte jako TIFF.

•          Rozlišení zvolte mezi 800 dpi až 1200 dpi.

Barevné (CMYK) obrazy

 

•          Uložte jako TIFF, PSD při práci s ořezovými cestami.

•          Nastavte si ve Photoshopu správné max. krytí barvou – pro velmi kvalitní tisk na křídu by neměl být součet všech výtažků vyšší než 320 %; u novinového tisku 220 % i méně.

•          Při ukládání do EPS nikdy nezapínejte Include Transfer Function a PostScript Colour Management (nezapomeňte zkontrolovat u dodaných souborů – zejména v USA je ukládání Transfer Function běžným zvykem!)

•          Optimální rozlišení je zhruba dvojnásobkem hustoty tiskového rastru. V případě, že je na obrázku drobný text, rozlišení klidně zvyšte – znaky budou ostřejší.       

Zvětšení / zmenšení

 

•          Připojené obrazy používejte v layoutových aplikacích optimálně v poměru 1:1 (100 %)

•          Zvětšení o více než 30 % vede u naprosté většiny obrazů k viditelné posterizaci (zubatosti či rozmáznutí).

•          Příliš zmenšované obrazy ztrácejí kontrast a ostrost.

•         

Vektorové ilustrace

 

•          Vždy ukládejte jako EPS nebo PDF (i když některé aplikace importují nativní formáty jako AI nebo CDR, stejně použijte EPS nebo PDF)!

•          Složité vektorové grafiky v pozadí, převeďte do bitmapové podoby, urychlí to Vaší i naší práci.

•          Nezapomeňte správně definovat barvy v dokumentu – povolené jsou jen CMYK nebo přímé barvy.

•          Pokud vytváříte ilustrace v Adobe Illustrátoru ve verzi nižší než 8, převeďte všechna použitá písma na obrysy (Convert to outlines) před uložením do Illustrator EPS formátu. Ve verzi 8 a vyšší při ukládání zvolte Začlenit písma do dokumentu.

•          Pozor na EPS u Illustratoru 10 – chybí spodní část obrazu cca. posledních 5 bodů. Lépe uložit pro verzi 8 nebo PDF.

Pojmenování

 •          Vyvarujte se nazývání dokumentů s použitím českých znaků či symbolů (např. *,# atd.). V názvech souborů používejte pouze tyto znaky: "a–z", "A–Z", "0–9" "-" (spojovník) "_" (podtržítko) a "." (tečka).

•         

Vytváření souboru PostScript

 •          Pro vyváření postcriptů používejte pouze programy jako QuarkXpress, Adobe InDesign...; tyto aplikace obsahují všechny potřebné funkce k nastavení a vytvoření funkčního postscritptového souboru.

•          Data z jiných aplikací vyexportujte do standardního formátu (PDF či TIFF) a vložte do některé z výše uvedených aplikací.

•          Na platformě Win95/98 a WinNT Win2000 a XP používejte ovladač od firmy Adobe – AdobePS Driver, který vytváří nejkvalitnější postscriptový kód.

•          Při vytváření postscriptového souboru nezapomeňte správně nastavit verzi jazyka PostScript (nejlépe PostScript 3), zapnout začleňování všech písem do PS (dowload all fonts).

•          Nastavte správně PPD soubor: Distiller5.ppd nebo PPD soubor osvitové jednotky.