Import dat

Obecná pravidla pro dodávané soubory

Data pro tisk dodávejte ve formátu PDF verze 1.3, 1.4.

Nejvhodnější je kompozitní (tzn. vypnuté výtažky), a to i v případě použití přímých barev.

PDF soubory by měly vyhovovat standardu PDF/X-1a:2001 (nastavení Adobe PDF v Acrobat Distilleru).

PDF dokument nesmí obsahovat žádné ICC profily, při distillování zkontrolujte v nastavení Adobe PDF v Distilleru v záložce Barvy - Zásady správy barev – Nechat barvy beze změn.

Bitmapy a vektory musí být v barevnosti CMYK, bez přímých barev Pantone, pokud není tisk přímými barvami záměrem.

Stránky umisťujte do PDF na střed (jak ve svislé tak vodorovné rovině) se spadávkou nejméně 3 mm.

Vícestránkové PDF soubory dodávejte po stranách za sebou, bez vyřazení (NE dvoustránky apod.). Archovou montáž si provedeme sami dle naší technologie.

Nevytvářejte PDF soubory přímým exportem z grafických programů. Tisk do postscriptu s následným vytvořením PDFka přes Adobe Distiller je tou nejlepší a nejbezpečnější cestou jak Váš grafický návrh převést na papír.

Při pojmenování souborů se vyhněte se interpunkci v názvech dokumentů, použijte čísla stránky (01.pdf, 01-16.pdf, atd.) U oprav použijte označení "new" (07_new.pdf).

Pokud si nejste jisti správností dat zašlete nám výsledný PDF dokument na náš FTP server, případně na e-mail studio@epava.cz na odzkoušení.

Na e-mail nám posílejte soubory do 10 MB. Pro větší tisková data využijte naše FTP. Na e-mail nám pak pošlete zprávu o uložení dat s uvedením jejich názvu.

Příprava dat pro tvarový ořez

PŘÍPRAVA DAT NA VELKOPLOŠNÝ TISK (tisk+výřez)

 

1. Grafiku i křivky na výřez, dodávejte vždy v třístranném PDF!

Čistý tisk bez vrstev

Náznakový tisk včetně vrstev a přesahů

Čistě výřez a big  

 

2. Cesty by měli být uzavřené a neměly by se skládat z několika cest.

3. Všechny cesty musí být přímou barvou.

4. Maximální velikost jednoho vyřezávaného souboru by neměla přesáhnout max. rozměr 1650 x 3000 mm

 

Nastavení našeho ripu

RIP máme standardně zapnutý na přetisk 100% černé barvy.

Všechny RGB barvy jsou převedeny do barevného prostoru CMYK.

 

Obecná pravidla pro předávání digitálních dat k výrobě tiskovin

Dokument

Velikost stránky v dokumentu by měla odpovídat výslednému formátu po ořezu.

Při vytváření grafického návrhu nezapomeňte definovat spadávku (bleed) a všechny objekty na kraji stránky rozšířit minimálně o 3 mm přes její okraj.

Při ukládání do PostScriptu nezapomeňte na ořezové (Crop marks), případně informace o čísle stránky a jménu separace (Page info)

Nezapomeňte ručně vytvářené ořezové / pasovací značky obarvit registrační barvou (ve 100% všech výtažkových barev).

 

Fonty a text

Formát fontů: používejte kvalitní a vyzkoušené fonty, nejlépe OpenType.

Nejspolehlivější lokalizovaná písma jsou z těchto sad: URW OpenWorks, Adobe TypeLibrary (lokalizace od fy Macron), Střešovická písmolijna.

Vyvarujte se fontů lokalizovaných firmou DTP studio dodávaných na CD Písma, loga, symboly a s CorelDraw.

Nově získané písmo vyzkoušejte před rutinním použitím v celém řetězci používaných programů a výstupních zařízení – zkušebně vytiskněte celou znakovou sadu.

Nepoužívejte na MacOS fonty pojmenované podle měst (Chicago, Geneva, New York...) – jsou to písma pro obrazovku nevhodná pro osvit.

Neobarvujte text pod 10 bodů barvou složenou z více než 2 výtažků – nepřesnost pasování může výsledek úplně znehodnotit.

 

Barvy

Ujasněte si počet barev použitých při tisku zakázky.

CMYK (tisk 4 výtažkovými barvami): dokument neobsahuje další přímé barvy, všechny definice barev jsou definovány ve CMYK a všechny barevné bitmapové obrázky jsou také ve CMYKu.

Tisk přímými barvami: v dokumentu je správný počet přímých barev, definované názvy barev neobsahují znaky s diakritikou nebo mezeru; myslete na soutisk – u přímých barev je správný trapping ještě důležitější, než ve při tisku výtažkovými barvami; u přímé barvy záleží jen na jejím pojmenování, nikoliv na definici – jméno barvy musí být ve všech dokumentech stejné! Pokud možno vybírejte barvy ze vzorníku Pantone: C na konci znamená Coated (tisk na lesklý papír), U znamená barvu pro běžný ofsetový papír (Uncoated.)

 

Obrazová data

Obrazová data ukládejte pouze v těchto barevných prostorech: Black and White (perovka), grayscale (stupně šedi), CMYK, duotone (duplex atd.)

Ostatní barevné prostory (RGB či LAB) bez nasazení CMS nezaručují barevnou správnost či barvy zcela degradují (indexované barvy).

Používejte pouze tyto formáty souborů: TIFF, EPS, PDF.

Nikdy pro tisk nepoužívejte obrazové soubory v těchto formátech: GIF, PNG, JPG*, RAW, BMP, PCX.

Obrazové soubory nezačleňujte do dokumentu, použijte jen připojení (link, vazba).

Zkontrolujte, že všechny obrazové soubory jsou v momentě vytváření PostScript souboru připojeny

 

Perovky

Ukládejte jako TIFF.

Rozlišení zvolte mezi 800 dpi až 1200 dpi.

 

 

Barevné (CMYK) obrazy

Uložte jako TIFF, PSD při práci s ořezovými cestami.

Nastavte si ve Photoshopu správné max. krytí barvou – pro velmi kvalitní tisk na křídu by neměl být součet všech výtažků vyšší než 320 %; u novinového tisku 220 % i méně.

Při ukládání do EPS nikdy nezapínejte Include Transfer Function a PostScript Colour Management (nezapomeňte zkontrolovat u dodaných souborů – zejména v USA je ukládání Transfer Function běžným zvykem!)

Optimální rozlišení je zhruba dvojnásobkem hustoty tiskového rastru. V případě, že je na obrázku drobný text, rozlišení klidně zvyšte – znaky budou ostřejší.

 

Zvětšení / zmenšení

Připojené obrazy používejte v layoutových aplikacích optimálně v poměru 1:1 (100 %)

Zvětšení o více než 30 % vede u naprosté většiny obrazů k viditelné posterizaci (zubatosti či rozmáznutí).

Příliš zmenšované obrazy ztrácejí kontrast a ostrost.

 

Vektorové ilustrace

Vždy ukládejte jako EPS nebo PDF (i když některé aplikace importují nativní formáty jako AI nebo CDR, stejně použijte EPS nebo PDF)!

Složité vektorové grafiky v pozadí, převeďte do bitmapové podoby, urychlí to Vaší i naší práci.

Nezapomeňte správně definovat barvy v dokumentu – povolené jsou jen CMYK nebo přímé barvy.

Pokud vytváříte ilustrace v Adobe Illustrátoru ve verzi nižší než 8, převeďte všechna použitá písma na obrysy (Convert to outlines) před uložením do Illustrator EPS formátu. Ve verzi 8 a vyšší při ukládání zvolte Začlenit písma do dokumentu.

Pozor na EPS u Illustratoru 10 – chybí spodní část obrazu cca. posledních 5 bodů. Lépe uložit pro verzi 8 nebo PDF.

Pojmenování

Vyvarujte se nazývání dokumentů s použitím českých znaků či symbolů (např. *,# atd.). V názvech souborů používejte pouze tyto znaky: "a–z", "A–Z", "0–9" "-" (spojovník) "_" (podtržítko) a "." (tečka).

Vytváření souboru PostScript

Pro vyváření postcriptů používejte pouze programy jako QuarkXpress, Adobe InDesign...; tyto aplikace obsahují všechny potřebné funkce k nastavení a vytvoření funkčního postscritptového souboru.

Data z jiných aplikací vyexportujte do standardního formátu (PDF či TIFF) a vložte do některé z výše uvedených aplikací.

Na platformě Win95/98 a WinNT Win2000 a XP používejte ovladač od firmy Adobe – AdobePS Driver, který vytváří nejkvalitnější postscriptový kód.

Při vytváření postscriptového souboru nezapomeňte správně nastavit verzi jazyka PostScript (nejlépe PostScript 3), zapnout začleňování všech písem do PS (dowload all fonts).

Nastavte správně PPD soubor: Distiller5.ppd nebo PPD soubor osvitové jednotky.