Tiskové techniky

Co je to tisk?

Tisk je reprodukce, rozmnožování předlohy za pomocí tiskové formy a tiskové barvy na potiskovaný materiál.

Existují různé tiskové techniky:

 • tisk z výšky,
 • z plochy,
 • z hloubky,
 • průtlačný tisk.

Nejčastěji používáme

 1. knihtisk,
 2. ofsetový tisk a
 3. hlubotisk.

S vývojem doby vznikl také digitální tisk, který je velmi oblíbený. Každý technika má své plusy i mínusy, pojďme si ukázat k čemu jednotlivé tiskové techniky slouží.

Tisk z výšky

Tisk z výšky je nejstarší tisková technika. Barva je nanášena na tisknoucí plochu, která je tlakem obtisknuta na materiál (papír, sklo, dřevo, plast atd.).

Tisk z výšky lze rozdělit na přímý a nepřímý:

 • Přímý tisk z výšky

Při tomto druhu tisku se tisková forma přímo dotýká potiskovaného materiálu. Tiskové techniky: přímý knihtisk, flexotisk, ražba.

 • Nepřímý tisk z výšky

Obraz je přenesen pomocí tlaku přes přenosové těleso, kterým může být gumový válec nebo tampon. Tiskové techniky: nepřímý knihtisk.

Flexotisk

Flexotisk (také flexografie), vznikl na konci 19. století a stal se nejrychleji se rozvíjejícím tiskovým oborem. Slouží pro přenos barvy i na materiály s nerovným povrchem. Díky tomu flexotisk zvládne potisknout řadu materiálů – např. kartony, vlnité lepenky, celofán, plast, papírové obaly, etikety, noviny, igelitové tašky.

Výhody flexotisku

 • Potisk různých materiálů,
 • vysoká rychlost tisku,
 • velký formát tisku,
 • nekonečný motiv pro tisk (např. tapet nebo etiket).


Nevýhody flexotisku

 • Nižší frekvence tiskového rastru,
 • vysoký nárůst tiskového bodu,
 • problémy s přenosem světel do hodnoty 8-10 %,
 • specifické nároky na předtiskovou přípravu.

Tisk z plochy

Tisk z plochy je druh tiskové techniky, která tiskne na základně odpuzování mastnoty a vody. Znamená, že tisková forma nemá vyvýšená a zahloubená místa jako např. knihtisk nebo hlubotisk, ale tisknoucí místa přijímají mastnou barvu a netisknoucí místa barvu odpuzují. Po nanesení barvy je pomocí tlaku obraz obtisknut na potiskový materiál. 

Nejpoužívanější technikou tisku z plochy je ofsetový tisk. Do tisku z plochy také patří ještě litografie a světlotisk.

Ofsetový tisk

Ofset neboli ofestový tisk patří do kategorie tisku z plochy. Klasický ofset zachovává základní princip kamenotisku a to je vzájemná odpudivost vody a mastnoty.

Pro tisk používáme osfetové stroje a pro malonákladové výrobky digitální tisk.

Tisk z hloubky

Hlubotisk (také intaglio či tisk z hloubky) je tisková technika tisknoucí na základě reliéfního principu. Jedná se o opačný tisk než je tomu u tisku z výšky. Na tiskovou desku je nanášena barva, která se potom setře. Díky tomu se zajistí, že barva zůstane jen tam, kde chceme. 

Dříve byl tisk z hloubky nejdokonalejší způsob tisku. Dále sem patří tamponový tisk.

Průtlačný tisk

Tento typ tisku funguje tak, že se barva protláčí skrz tiskovou desku, která je přizpůsobena k tomu, aby barva prošla jen v určitých místech. Do průtlačného tisku patří metoda sítotisku.

Digitální tisk

U digitálního tisku se pro tištění nepoužívá tlaku, ale tiskne se přímo na produkt. Jedná se o nejmodernější techniku tisku, která funguje na principu elektrografie.